Deli Nature “delikatesser fra naturen”.


For at kunne sammensætte deres blandinger undersøger Deli Nature hvad fuglene spiser i deres naturlige omgivelse.
Sammen med passionerede fuglekyndige, specialiserede opdrættere, fugle dyrlæger, dyrehaver, universiteter, nutrionister og ernæringseksperter bliver der søgt efter det mest komplette og kvalitative foder til hver en fugleart.


Fuglenes behov afhænger af forskellige faktorer, disse har indflydelse på hvad fuglen må og ikke må få.

 • Fysiske forhold: Avlsbur eller voliere. Dette har en stor indflydelse på fuglens diet.
 • Klima: Temperaturen påvirker foderindtaget kraftigt.
 • Sæson: Afhængig af perioden på året vil fuglen have et varierende foder behov.
 • Hvileperiode: Et basisfoder er tilstrækkelig til at holde fuglene i kondition.
 • Fældningsperiode: Ekstra vitaminer og aminosyrer til støtte af fjeropbygningen.
 • Avlsperiode: Spiret frø, æggefoder mm. til at bringe fuglene i topkondition til formering.
 • Ynder/avler: Det er vigtig at pleje dine fjerede venner så godt som overhoved muligt, men der er én gylden regel, RATIONERING! Hvis ikke, vil fuglen kun tager det mod sig den kan li’, så vil foderet være for ensidig.

Derfor har Deli Nature taget den bevidste beslutning til på ny at sikre linket til naturen.
Fuglene tilpasser sig til deres omgivelse og omgivelses faktorer. Disse eksterne faktorer (sæson, vejromstændigheder, dagslængde, fodertilbud mm.) bestemmer livscyklussen hos vores fugle.
Man kan se når foråret kommer, kommer floraen til livs. Der er et rig og varierende tilbud af friske, halvmodne frø, krydderier, insekter mm. Dette bringer vores fugle til livs og stimulerer, sammen med forlængelse af dagen, avlsdriften.
Kort sagt, fuglene sørger på ny for afkom. På andre kontinenter (fx Australien og Sydamerika) falder dette sammen med regnsæsonen, som sørger for at det tørre landskab bliver tryllet om til en grøn oase som er fyldt til randen med frisk frø og andet godt til fuglene. Dette er et tegn for fuglene til at ”komme i gang”.


For opdrætteren er det en udfordring at holde fuglene på sådan en måde at man opdeler året i forskellige perioder, med som ynglesæsonen som højdepunkt. Vi må sørge for at vores fugle i fangenskab finder deres naturlige rytme og her er foderet yderst vigtig. Man skal variere deres foder på basis af blandinger, spiret frø, æggefoder og tilskud.


Viden om fodring af prydfugle


Ved fodring af hobbyfugle er valget af et korrekt foder meget vigtig for deres helbred.
Et godt afbalanceret foder kan forbygge sundheds og adfærdsproblemer. Vigtig at vide er at, ikke to fugle har det samme foderbehov. For nogle fugle består diæten hovedsagelig af korn, frø og nødder. Andre fugle fortrækker for det meste frugt. Standard frøblandinger er ikke ilstrækkelig nok til at sikre en succesfyld avlssæson med hobbyfugle. I denne sammenhæng mangler vi nogle essentielle næringsstoffer såsom vitaminer, mineraler og nogle aminosyrer. Derfor er det nødvendigt, ved siden af frøblandinger, at give et tilskud af næringsstoffer. Dette kan ske i form af Deli Nature æggefoder og/eller Deli Nature fodersupplementer.


Fedt og fedtsyre

Fedt i foderet er en vigtig energikilde for hobbyfugle. Ydermere er fedt vigtig for transport af fedtopløselige vitaminer. De er precursorer (1) for en del hormoner og leverer essentielle fedtsyrer. Essentielle fedtsyrer (fx linolsyre og linolensyre) kan ikke produceres af kroppen selv og skal tilføres via foderet. Linolsyre er vigtig for opbygning af celler. Deli Nature æggefoder indeholder planteolier som er fra naturen rig på disse essentielle fedtsyre.


(1) Precursorer er et udgangsstof, et stof som er forløber for et andet stof og som er del af et nyt stof. Fx β-caroten er en precursor af vitamin A.


Proteiner og aminosyrer

De fleste frøblandinger indeholder for få proteiner til at dække fuglenes behov. Protein er opbygget af aminosyrer, som er byggesten til musklerne og fjerene. Enkle af disse aminosyrer kan fuglene selv producerer (ikke essentielle aminosyrer). Andre, (essentielle aminosyrer) kan fuglene ikke selv producere, de skal optages gennem fodret.
Behovet for protein er størst ved ungfugle som er i vækst og ved æglægning. Aminosyren lysin er en af de mest vigtige aminosyrer under væksten. Også under fældning er proteinbehovet stort. I denne periode skifter fuglene deres fjer, en proces som kræver megen energi af vores fjerede venner. Fjer består af 85 % protein, hvoraf aminosyren methionin og cystein er vigtig for fjerdragten. Mangel på methionin kan være årsag til mørke lodrette streger i fjerene, såkaldte stressstreger (hungerstriber).
For megen protein kan også have negative konsekvenser for fuglene. Ved fordøjelse af protein dannes der urinsyrer i kroppen. Disse bliver normalt udskilt via urinen, men ved for meget protein kan nyrerne ikke udskiller alt urinsyr, som så bliver ophobet i leddene og kan være årsag til gigt.
Proteinkilder (såsom ølgær, soya-proteinkoncentrat, majsstivelse, mm.) i Deli Nature spektrumet er 95 % fordøjelig.


Vitaminer

Vitaminer er essentielle næringsstoffer, som er nødvendige i mindre mængder for et normalt stofskifte, en god vækst og et godt helbred.
Hver et vitamin har sin egen specifikke funktion i kroppen, således at ikke et vitamin må mangle. Dog skal man passe på ikke at tilsatte for mange fedtopløselige vitaminer (vitamine A, D, E og K) i foderet. Disse vitaminer kan ikke udskilles via urinen og specielt ved for meget Vitamine A og D kan der opstå forgiftnings symptomer. Ved udviklingen af den nye gamma Deli Nature æggefoder og Deli Nature fodersupplementer blev vitamin behovet for fuglene bredt undersøgt, så at disse produkter indeholder den optimale mængde vitaminer.


Vitamin A

Indholdet af bèta-karoten (provitamin A) i frøblandinger er begrænset og disse er nød til at blive supplementeret.
Vitamin A er vigtig for synsfunktionen og spiller en større rolle ved vækst , udvikling, frugtbarheden og virkningen af immunforsvaret. Vitamin A spiller også en større rolle i dannelsen af epitel. Epitelet former det yderste lag af hud og organerne. Ved mangel af vitamin A kan en fortykkelse dannes ved udløbsskanalen fra nyrerne, sådan at disse bliver blokkeret. Også epitelet på lungerne kan blive angrebet dette kan besværliggøre åndedrettet, med åndenød til følge. Mangel af vitamin A kan formindske modstand mod infektioner, give hudproblemer og være årsag til en mat fjerdragt. Recessive hvide fugle kan ikke selv producere vitamin A ud af provitamin A, derfor at der må tilføres en større mængde vitamin A som findes i æggefoderet Bianco.


Vitamin D

Vitamin D er et fedtopløselig vitamin som bliver optaget fra fodret eller formet af et provitamin under indflydelse af solen.
Vitamin D er nødvendigt for en god optagelse af kalcium og fosfor fra fodret. Kalcium og fosfor er nødvendig for formning af knogler og skelet hos unge fugle. Også styrken af æggeskallen bliver påvirket af det tilstedeværende vitamin D og kalcium. Hos æglæggende fugle bliver mangel på vitamin D ofte tydeligt ved æg med en for tynd æggeskal. Mangel på vitamin D kan være årsag til dårlig vækst af knoglerne, misdannelse af knoglerne, misdannede tæer og muskelsvage ben. For meget vitamin D kan være årsag til forkalkning af fx organerne som vil have nedsat funktion pga. det.


Vitamin E

Vitamin E er et naturligt antioxidant som kaldes en celle beskytter der neutraliserer skadelige stoffer, de såkaldte radikaler.
Vitamin E er nødvendig for frugtbarheden, vækst og stofskifte. Vitamin E er også involveret ved gendannelse og beskyttelse af muskler. Ved mangel på vitamin E kan der opstå balanceforstyrrelser som ledsages af ukontrollerbare bevægelse af hoved.


Amazonas Park Logo

AMAZONAS PARK ASSOCIATION (APASG)

er en forening der blev opstartet i januar 2015 med en park i Grækenland og et avlsstation i Schweiz. Foreningen sætter sig aktivt ind for at opretholde bestanden af aktuel truede papegøje og andre fuglearter. Men også for at beholde og bevare de naturlige omgivelser i oprindelseslandet.


Uddannelse

APASG vil gennem uddannelses programmer i samarbejde med universiteter og førende opdrættere informerer og oplære mennesker i oprindelseslandet omkring truede fuglearter og deres naturlige levesteder. På denne måde bliver den lokale befolkning involveret i projekterne.
Med jævne mellemrum bliver der afhold konventioner og workshops for yndere/hobbyister. Her bliver avlserfaringer fremlagt og forklaret.


Naturbeskyttelse

APASG støtter målrettet lokale projekter af i vild-levende papegøjer og fugle, dette er inden for en ubegrænset periode. Dette vil også ske gennem opkøb af områder i oprindelses landet og placering af rede muligheder og ved at bekæmpe naturlige fjender som rovdyr og parasitter mm.


Artsbevaring

Amazonas Park har én af de mest unikke samlinger af større parakitter og papegøjer i verden.
Her prøves at opnå et så godt som muligt avlsresultat med truede fuglearter. På sådan en måde at bygge en bestand op, hvis muligt med ubeslægtede blodlinjer, for fremtiden. Målet er at reintegrerer uddøde eller kraftigt truede fuglearter tilbage i naturen.


Videnskabelig undersØgelse

I deres naturlige leveomgivelse bliver der lavet undersøgelser af forskellige hold for at finde ud af, hvordan man bedst kan bidrage til istandsættelsen af miljøet og få bedre avlsresultater. Også de vildt levende arter bliver udforsket og deres unger undersøgt og ringmærket.


Første projekt

Det første realiserende projekt mellem Deli Nature, Amazonas Park og avlsstationen i Schweiz er, de fire højkvalitative og artspecifikke papegøjeblandinger som er kontinent sammensat.


Deli Natur har et hjerte for fugle

Fordi Deli Nature lægger stor vægt på istandholdelse af truede fuglearter og deres naturlige leve områder, støtter vi Amazonas Park Association (APASG).
Såvel Associationen og Deli Nature ønsker at bidrage til istandholdelse af de naturlige leve områder og kraftig truede fuglearter.
Deli Nature er et førende varemærke indenfor fuglefoder og ønsker at holde det sådan, også i fremtiden.
På grund af det tætte samarbejde med Amazonas Park Association og selvfølelig det tætte samarbejde med førende opdrættere i ind- og udland er det muligt at optimere og forbedre vores produkter.
Denne viden og professionalisering er til gavn for hver en fuglehobbyist og gør det at holde og avle fugle mere tilgængelig.


Følgende fire blandinger er blevet sammensat i samarbejde med Amazonas Park Association:

 • 20- AMAZONAS PARK SERENGETI
 • 21- AMAZONAS PARK DOWN UNDER
 • 22- AMAZONAS PARK AMAZONIA
 • 23- AMAZONAS PARK PANTANAL

For mere information angående disse blandinger, kig på prislisten for frøblandinger.


0

Din Kurv

Quantity: 0 Items: 0
The Cart is Empty
No Product in the Cart!
0,00 kr.
0,00 kr.
kr.0.00